Ahoj pôžička

Vyplniť on-line žiadosť

Prinášame vám priateľskú pôžičku. Povedzte AHOJ všetkým ostatným, pretože my vám požičiame s výhodným úrokom.

 • pôžička od 400 € do 10000 €
 • splatnosť od 12 do 96 mesiacov
 • stačí, že budeš platiť minimálnu splátku, no kedykoľvek môžeš zaplatiť viac a skrátiť si tak dobu splácania
 • čo zaplatíš navyše, to sa ti odráta z požičanej sumy úplne bez poplatkov

Refinančná pôžička Ahoj! to vyrovná za teba

Uľahči si splácanie už dnes

 • vyplatíš si staré pôžičky až do 20 000 €
 • poskytneme ti aj peniaze navyše
 • splácaš len jednu prehľadnú pôžičku

Do banky ísť nemusíš. Dokladovať dlžné zostatky, či iné zbytočné potvrdenia nepotrebujeme.

K vybaveniu ti stačí:

 • platobné údaje k pôžičkám, ktoré chceš vyplatiť
 • číslo účtu, kam pošleme peniaze navyše
 • doklad totožnosti

Kontaktujte nás

Často kladené otázky:


 • Nežiadajte o pôžičku ak:

  • Máte omeškané splátky v iných spoločnostiach – bankové, nebankové, tovar na splátky
  • Máte exekúcie, zrážky z dôchodku
  • Ste práve PN
  • Nie ste po skúšobnej dobe
  • Vyhlásili ste osobný bankrot
  • Ste živnostník a nemáte splnené povinnosti voči sociálnej poisťovni, zdravotnej a daňovému úradu
  • Ak ste poberateľom materskej dovolenky, alebo rodičovského príspevku a je to Váš jediný príjem

  V takýchto prípadoch je pôžička automaticky zamietnutá.


 • Ako požiadam o AHOJ pôžičku?

  osobne na ktorejkoľvek POBOČKE alebo na webe vyplníte ON LINE FORMULÁR a tým urýchlite celý proces pracovania žiadosti


 • AHOJ pôžička je určená pre:

  • zamestnancov ( po skúšobnej dobe 3 mesiacov )
  • živnostníkov ( min. doba podnikania 6 mesiacov )
  • starobných dôchodcov až do veku 74 rokov
  • invalidných dôchodcov nad 35 rokov
  • opatrovateľky v EU

 • AHOJ, koľko trvá schválenie pôžičky?

  Schvaľovací proces závisí od zvoleného produktu. Niektoré sú schválené behom pár minút, no najneskôr do jedného pracovného dňa. Vždy záleží na čase podania žiadosti.


 • Kedy dostanem peniaze na účet?

  Prevod na tvoj účet urobíme v deň, keď podpíšeš zmluvu.


 • Aké doklady potrebujem k žiadosti?

  Aké doklady potrebujem k žiadosti?

  • Doklady, ktoré potvrdia, že si to ty – občiansky preukaz, a doklady, ktoré preukážu tvoj príjem. Ak pracuješ na Slovensku, postačí ti OP.
  • Občan SR – občiansky preukaz
  • Cudzinec – Povolenie na pobyt, pobytový preukaz občana EÚ
  • Sken/kópia musí byť čitateľná, fotografia zreteľná. Doklad totožnosti musí byť platný.
  • Na občianskom preukaze musí byť uvedená celá adresa trvalého bydliska vrátane ulice, súpisného a orientačného čísla.

 • Aké doklady sú požadované k návrhu zmluvy?

  Doklady o príjme sú vyžadované v závislosti od pracovného zaradenia klienta.

  Zamestnanec

  Ide o zamestnancov v súkromnom sektore, vrátane cudzincov pracujúcich na území SR. Pokiaľ príjem klienta pochádza zo SR, príjem klienta je overený v Sociálnej poisťovni. Pokiaľ Sociálna poisťovňa nepotvrdí výšku príjmu alebo príjem nie je možné overiť, je potrebné od klienta žiadať:

  • Kópie výpisov z osobného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý je poukazovaná mzda alebo
  • Originál prípadne kópia výplatných pások za posledné 3 mesiace alebo
  • Potvrdenie o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní

  Štátni zamestnanci (policajt, vojak, colník, pracovník väzenskej a justičnej stráže)

  Príjem týchto zamestnancov nie je možné overiť v Sociálnej poisťovni, preto je potrebné, aby títo klienti predkladali jeden z dokladov:

  • Kópie výpisov z osobného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý je poukazovaná mzda alebo
  • Originál prípadne kópia výplatných pások za posledné 3 mesiace alebo
  • Potvrdenie o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní

  Podnikateľ s IČO

  A) podnikateľ, ktorý má živnosť minimálne 1 rok pred podaním žiadosti o pôžičku a ktorý podal minimálne jedno daňové priznanie:

  • potvrdenie o výške daňovej povinnosti alebo
  • daňové priznanie a potvrdenie o podaní daňového priznania s pečiatkou pošty alebo
  • daňové priznanie a detail potvrdenia z portálu FS s podpisom klienta na prvej strane
  • predbežná účtovná závierka (príjem a obrat za obdobie nepokryté daňovým priznaním) alebo
  • výpisy z účtu za posledné 3 mesiace preukazujúce príjem a obrat

  B) podnikateľ, ktorý nepodal daňové priznanie:

  • predbežná účtovná závierka alebo
  • výpisy z účtu za posledné 3 mesiace preukazujúce príjem a obrat

  Podnikateľ bez IČO – slobodné povolanie

  • Listina oprávňujúca vykonávať podnikateľskú činnosť/slobodné povolanie a
  • Ďalšie doklady ako u podnikateľa s IČO podľa toho, či bolo alebo nebolo podané daňové priznanie

  Starobní a invalidní dôchodcovia

  Ak dôchodok pochádza zo SR, je možné ho overiť v Sociálnej poisťovni. V prípade, že Sociálna poisťovňa príjem nepotvrdí, je potrebné od klienta žiadať:

  • Potvrdenie o poberaní dôchodku (posledný výmer od Sociálnej poisťovne) alebo
  • Potvrdenie z pošty alebo
  • Výpis, na ktorý je poukazovaný dôchodok

  Výsluhoví dôchodcovia

  Výsluhový dôchodok nie je možné overiť v Sociálnej poisťovni, preto je potrebné predložiť:

  • Potvrdenie o poberaní dôchodku (posledný výmer od Sociálnej poisťovne) alebo
  • Potvrdenie z pošty alebo
  • Výpis, na ktorý je poukazovaný dôchodok

  Zamestnanec v zahraničí – v Schengenskom priestore (s trvalým pobytom v SR)

  • Kópie výpisov z osobného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý je poukazovaná mzda alebo
  • Originál prípadne kópia výplatných pások za posledné 3 mesiace
  • Potvrdenie o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní alebo
  • Pracovná zmluva alebo jej príloha, z ktorej vyplýva výška mzdy s prekladom do slovenského jazyka

  Opatrovateľ v EÚ

  • Kópia výpisu zo živnostenského registra
  • Kópia výpisu z osobného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý je poukazovaná mzda alebo
  • Originál prípadne kópia výplatných pások za posledné 3 mesiace
  • Pracovná zmluva s prekladom do slovenského jazyka alebo
  • Potvrdenie o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní

  Príjmy z iných zdrojov

  Za príjmy z iných zdrojov je možné akceptovať príjmy opakujúce sa minimálne posledné 3 mesiace pred podaním žiadosti o úver. Tieto príjmy je rovnako potrebné preukázať dokladom (napr. je jednoznačne identifikovateľný vo výpise z účtu a pod.).

  Akceptovateľné príjmy sú:

  • diéty (cestovné náhrady),
  • príjmy z prenájmu nehnuteľnosti,
  • opatrovateľské príspevky,
  • štipendium,
  • sirotské prídavky
  • dôchodok zo zahraničia
  • iné fixné pravidelné odmeny

 • Reprezentatívny príklad

  Reprezentatívny príklad – doba splácania 8 rokov

  Celková výška a mena úveru (S): 2 500€, úroková sadzba: 16,35% p. a., výška mesačnej splátky: 45,02€, počet splátok (n): 96 mesiacov. Celková čiastka: 4 321,92€, RPMN (X): 16,35%, max. RPMN: 16,35%.

  Reprezentatívny príklad – doba splácania 1 rok

  Celková výška a mena úveru (S): 1 000 €, úroková sadzba 36,07% p. a., výška mesačnej splátky: 97,22€, počet splátok (n): 12 mesiacov. Celková čiastka: 1 166,64 €, RPMN (X): 36,07%, max. RPMN: 36,10%.